שני גנים  מופע מאת כרמל בר ועינב רוזוליו

photos by eyal lali biton

https://hazira.org.il